Veri Kurtarma

veri-kurtarma

 

Herhangi bir şekilde erişilemez hale gelmiş, silinmiş, bozulmuş yada kaybolmuş ve normal yol ve yöntemlerle ulaşılamayan verilerin özel yöntemlerle geri getirilmesi olayı ülkemizde “Veri Kurtarma” kavramı ile ifade edilmektedir. Kavramın İngilizce aslı “Data Recovery” olup ülkemizde kısmen “Data Kurtarma” ve “Bilgi Kurtarma” şeklinde de kullanılmaktadır.

Veri kurtarma işi profesyonel bilgi birikimi, deneyim ve yazılım tabanlı bir altyapı gerektiren nitelikli bir işlem ve süreçtir. Veri depolama ortamlarının fiziksel olarak hasar görmesi durumunda yedek parça, özel cihazlar ve özel temiz ortam gerekebilmektedir. Mantıksal yapı hasarlarında, yeniden bölümleme ve formatlamalarda ve silinmelerde ise çoğu zaman ancak birim veri alanı yani sektör tabanlı detaylı ve uzun çalışmalarla veriler gerçekçi ve doğru bir şekilde elde edilebilmektedir.

Veri kurtarma ile ilgili en önemli nokta konunun nitelikli ve özel bir çalışma alanı olması ve bu şekilde algılanması gerekliliğidir. Kurtarma işlem sürecindeki en önemli konu ise veri kaybı olan ortamın mevcut durumunun korunması ve ek hasar oluşturulmamasıdır. Bu nedenle yapılan veri kurtarma çalışmalarında konuya gereken ilgi, özen ve hassasiyetin gösterilmemesi ve bu çerçevede en küçük bir hata, ihmal, risk alma, ilgisizlik ve bilgisizlik mağduriyetin gerçek nedeni olacaktır.

Firmamız bu konuda Profesyonel çözümler üretmektedir.